2eme Tournoi salade - saison 2016-2017 - 11 janvier 2017